• Potrubní systémy a tlakové části kotlů

  Basic a detail engineering technologických celků tlakových částí kotlů a potrubních systémů. Od energetiky přes chemický průmysl po metalurgii, od výpočtu přes montážní dokumentaci po stavební dozor.

 • Spalinovody a ocelové konstrukce namáhané zvýšenou teplotou

  Návrhy, montážní a detalní dokumentace horkých ocelových konstrukcí - spalinovoddů a technologických částí čištění spalin a HVAC. Návrh, výpočet a konstrukce sytému uložení.

 • Prutové a deskové ocelové konstrukce

  Statické ocelové konstrukce budov a průmyslových technologií,  pohyblivé konstrukce jevištní techniky, železobetonové konstrukce základů nebo celých budov. Statické a dynamické výpočty, 3D modely včetně montážní a dílenské dokumentace.

O společnosti

AVS design s.r.o. je projekční organizace. Projektujeme technologická zařízení, potrubní systémy, ocelové konstrukce převážně v energetice. Bohaté zkušenosti máme ale i s projekty v jiných odvětvích průmyslu, jako hutní či chemický.

Od založení firmy v roce 1998 jsme se podíleli na více než stovce projektů ve více než padesátce zemí světa zpracovávaných podle evropských, amerických či jiných norem.

Sledujeme technický vývoj v průmyslových odvětvích a používáme stále sofistikovanější nástroje pro naši práci. Spokojený zákazník je náš cíl, takže kvalita i dodržování termínů je základní podmínka pro naši práci.

V současné době pracujeme ve dvou kancelářích - v Ostravě a Brně. Naše konstrukční kapacita je cca 30.000 hod ročně vlastními zaměstnanci s  možností navýšení kapacity prověřenými subdodavateli.

Naše referenční projekty naleznete v Evropě, Africe, Asii, Severní a Jižní Americe.

Organizační struktura
Certifikáty

AVS design s.r.o.

 • Sídlo firmy
  Družstevní 162, 74764 Horní Lhota

 • Kancelář Ostrava
  Matrosovova 31
  70900 Ostrava - Mariánské Hory

 • Kancelář Brno
  Hlavní 101, 62400 Brno - Komín

 • IČO: 25825976 | DIČ: CZ25825976

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • ID datové schránky: 49xpzkp
 • Evidováno u Krajského soudu v Ostravě spisová značka: C 19639

QR kód

kancelář Ostrava

Podmínky použití

Společnost AVS design s.r.o. je majitelem, pořizovatelem a provozovatelem serveru www.avs-design.cz s adresou domovské stránky www.avs-design.cz a je v souladu s právními předpisy České republiky oprávněna k jejich šíření. Používáním serveru AVS design s.r.o. prohlašujete, že jste porozuměli a souhlasíte s těmito podmínkami používání. AVS design s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit či aktualizovat a proto doporučujeme, abyste si při každé návštěvě ověřili, že s jejich zněním souhlasíte. Společnost AVS design s.r.o. může kdykoliv změnit obsah i způsob fungování serveru www.avs-design.cz a omezit jeho dostupnost (ať už jako celku nebo vybraných součástí) všem návštěvníkům obecně i jednotlivě vybraným uživatelům.

Server www.avs-design.cz využívá cookies k ukládání informací na váš počítač, aby zvýšil funkčnost svých internetových stránek a zdokonalil jejich vlastnosti. Všechny cookies na našich stránkách můžete vymazat či zablokovat, ale některé části internetových stránek v takovém případě přestanou být funkční. Váš následný pohyb na stránkách je brán jako souhlas s užíváním cookies pro tento www server.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK

 • Každý uživatel vstupuje na server www.avs-design.cz a používá jej na vlastní riziko. AVS design s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu serveru www.avs-design.cz.
 • AVS design s.r.o. neodpovídá za jakékoliv škody, ať už přímé nebo nepřímé, vzniklé v souvislosti s užíváním serveru www.avs-design.cz, ani za škody vzniklé z důvodu částečné či úplné nefunkčnosti serveru www.avs-design.cz.
 • AVS design s.r.o. neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na serveru www.avs-design.cz a neručí ani za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy zveřejněny na serveru www.avs-design.cz.

Šíření obsahu serveru AVS design s.r.o.

Obsah serveru www.avs-design.cz a jednotlivé nástroje, jež tvoří součást serveru www.avs-design.cz, nesmí třetí strana bez předchozí písemné dohody využívat pro svou výdělečnou činnost či je nabízet svým klientům jako své vlastní. Dále je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu serveru www.avs-design.cz.

Máte oprávnění používat dokumenty z tohoto serveru za předpokladu, že:

 • všechny kopie budou zahrnovat níže uvedenou doložku o autorských právech
 • použití těchto dokumentů ze serveru www.avs-design.cz je určeno pouze pro informativní, nekomerční nebo osobní účely a tyto dokumenty nebudou zkopírovány ani vystaveny v žádném síťovém počítači ani vysílány v žádném druhu média
 • dokumenty nebudou žádným způsobem upravovány. Použití za jiným účelem je trestné podle občanského nebo trestního práva.

PŮVOD INFORMACÍ

Server www.avs-design.cz obsahuje fakta, analýzy, názory a doporučení jednotlivců a organizací, které odpovědní pracovníci společnosti AVS design s.r.o. považují pro uživatele serveru za zajímavé. Veškeré informace na stránkách www.avs-design.cz musí proto být vztahovány k okamžiku jejich prvotního zveřejnění. Vzhledem k rizikům, která s sebou elektronická distribuce informací nese, může při přenosu informací dojít ke zpoždění, nepřesnosti či změně obsahu, za kterou AVS design s.r.o. nezodpovídá.

Společnost AVS design s.r.o. a její dodavatelé se zříkají všech záruk a podmínek týkajících se informací včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnických práv a neporušení smlouvy. Společnost AVS design s.r.o. není v žádném případě odpovědná za žádné škody, tudíž ani za škody vzniklé následkem ztráty použitelnosti, dat nebo zisku.

Použití registračních informací:

 • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
 • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
 • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti AVS design s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám.
 • Server www.avs-design.cz a jeho provozovatel, společnost AVS design s.r.o., si vyhrazují právo použít e-mailové adresy zákazníků k zasílání informací o novinkách a nových službách serveru www.avs-design.cz. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto zpráv ze strany serveru www.avs-design.cz kdykoliv zakázat, a to buď již při prvotní registraci či odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
 • Společnost AVS design s.r.o. učiní vše, co je v jejích silách, aby ochránila data uživatelů serveru www.avs-design.cz před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Rozšíření požadovaných informací:

 • V případě soutěží, kvízů či podobných aktivit může server www.avs-design.cz po účastnících takové akce požadovat i další osobní údaje, které jsou podle platných právních předpisů potřeba pro ověření totožnosti osoby, účastnící se dané akce, nebo podle způsobu organizace potřeba k uvědomění případných vítězů či k distribuci výsledků dle předem zveřejněných podmínek. Tyto rozšířené údaje nebudou poskytovány třetím osobám.
 • Jakékoliv informace, jež uživatel serveru www.avs-design.cz poskytne třetím osobám při koupi zboží, služeb či jiné činnosti, zprostředkované serverem www.avs-design.cz, jsou chráněny dle pravidel tohoto partnera a nevztahuje se na ně toto ujednání.

Podle Zákona má každý uživatel, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (společnost AVS design s.r.o.) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.

Nahoru